torstai 21.3.2019 | 02:24
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Artikkeli

Vetelin valtuuston ja hallituksen puheenjohtajian vastine Åivolle ja Mäkelälle

Perhonjokilaakso+
Ke 7.11.2018 klo 19:00

Valtuutetut Ilpo Åivo (Pro Veteli) ja Jari Mäkelä (ps) kirjoittavat omia näkemyksiään Vetelin päätöksentekokulttuurista ja asioiden valmistelusta. Mielestämme Vetelissä on asioista keskusteltu avoimesti eikä väitettyä salailua, pienten piirien päätöksentekoa tai ryhmäkuria ole, ainakaan Vetelin Keskustan piirissä. Jokainen valtuutettu on itsenäinen valtuutettu, joka edustaa keskustalaista arvomaailmaa. Keskustelemme avoimesti ryhmän kanssa ajankohtaisesta politiikasta ja olemme yhteydessä myös kokousten ulkopuolella, ilmapiiri on avoin, ketään ei painosteta.

Kunnanhallituksen kokousten lopussa meillä on asialistalla ”Keskusteltavat asiat”. Tässä kohdassa käydään läpi asioita, jotka ovat valmisteluvaiheessa eivätkä vielä ole valmiita päätettäviksi - jotkut keskusteltavista asioista eivät koskaan johdakaan päätöksentekoon. Näissä kokouksissa myös Åivo ja Mäkelä ovat läsnä. Valtuuston iltakoulussa keskustellaan suljetuin ovin – ja luottamuksellisesti - myös asioista, jotka eivät vielä ole kypsiä päätettäväksi. Tällaisia asioita ovat tänä vuonna olleet mm. kaava-asiat, sote-kiinteistöt, liikuntakeskus, kiinteistöjen salkutus, vesihuoltolaitos ja jätehuolto.

Tämä on avointa valmistelua, johon kaikki valtuutetut osallistuvat. Ainoastaan niitä asioita, joille on valtuuston iltakoulussa enemmistön tuki, viedään kunnassa eteenpäin kunnanjohtajan ja puheenjohtajien toimesta. Valmistelun jälkeen asiat tuodaan päätöksen tekoon, joko kunnanhallitukseen tai -valtuustoon.

On valitettavaa jos tämä demokraattinen päätösprosessi ei kaikkia miellytä.

Åivo ja Mäkelä olivat myös pahoittaneet mielensä, kun heitä ei kutsuta puheenjohtajapalavereihin. Vetelissä oli aiemmin käytössä – hallintosäännön liitteenä – Luottamusmiesten sääntökirja. Tuossa kirjassa oli maininta, että puheenjohtajapalaveriin osallistuvat kunnanjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja. Vaikkei mainittua sääntökirjaa enää ole käytössä, on käytäntö säilynyt samana. Puheenjohtajapalaverissa käydään läpi päätöksentekoon tulevia asioita sekä juoksevia asioita, jotka eivät vaadi laajempaa valmistelua. Mitään suuria päätöksiä tässä konklaavissa ei tehdä.

Kunnanjohtajan, valtuuston puheenjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan aktiviisempi yhteydenpito on täysin luonnollinen tapa organisoida toimintaa. Kyse on siitä, että poliittisten toimielinten puheenjohtajat keskustelevat kunnan korkeimman virkamiehen kanssa asioiden etenemisestä.

Kunnanhallitus ja puheenjohtajisto valitaan kunnallisvaalien tulosten perusteella ja vaalissa eniten ääniä saaneen ryhmän edustajat yleensä vastuullisimmille paikoille nimetään. Näin demokratia toimii. Åivo ja Mäkelä toivovat kirjoituksessaan, että me päättäjät puhaltaisimme enempi yhteen hiileen. Millaista yhteiseen hiileen puhaltamista valtuutetuilta on päätöksenteosta virheellisen tiedon jakaminen paikallislehteen?

Erkki Lassila, Vetelin kunnanvaltuuston pj

Jussi Torppa, Vetelin kunnanhallituksen pj

#