keskiviikko 3.6.2020 | 05:33
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Lukijalta: Avoin kirje Soitelle Vetelin vanhus- ja vammaisneuvostolta

Ti 5.11.2019 klo 15:00 | päivitetty ti 15:01

Vetelin vanhus- ja vammaisneuvosto ilmaisee Soitelle syvän huolensa suunnitelmista lakkauttaa Tunkkarin sairaalan vuodeosasto. Maaseudulla ja haja-asutusalueella asuvat jatkuvaa hoitoa tarvitsevat huonokuntoiset vanhukset eivät pärjää kotona kotisairaalapalvelujen varassa.

Mahdolliset omaishoitajat ovat itsekin iäkkäitä ja huonokuntoisia, eikä heillä ole voimavaroja tai sairaanhoidollista osaamista, jota hoidettavat tarvitsevat. Ilman omaishoitajaa asuvat, jatkuvaa hoitoa tarvitsevat vanhukset joutuisivat uudistuksen myötä heitteille. Uudistus aiheuttaisi kasvavassa määrin myös aiheettomia hälytyksiä kotitalouksiin silloin kun akuuttia hätää ei ole. Tällä hetkellä jo sairaanhoitajien ja muiden ammattilaisten aika kuluu pitkien etäisyyksien ja huonokuntoisten teiden takia puoliksi autossa. Jos lähin vuodeosasto sijaitsee jatkossa Kannuksessa tai Kokkolassa, hoidettavana olevan henkilön iäkkään puolison tai muun lähiomaisen matka estyy kokonaan tai vaikeutuu etäisyyden takia. Tämä ei ole myöskään inhimillistä asiakkaan ja omaisen tarpeiden huomioon ottamista, johon Soiten strategia tähtää.

Vanhuksen tulisi voida viettää viimeiset elinpäivänsä mahdollisimman tutussa ja turvallisessa ympäristössä jossa usein myös omaisten tarjoama tuki ja läheisyys ylläpitävät terveyttä ja helpottavat osaltaan myös hoitohenkilökunnan työtaakkaa. Iäkkäiden vanhusten määrä tulee jatkossa kasvamaan Vetelissä ja lähikunnissa väestökehityksen lisäksi seniori-ikäisten paluumuuton seurauksena heidän muuttaessa kotiseudulleen eläkepäivien viettoon. Hoivan tarve ei tule vähenemään vaan lisääntymään.

Näistä syistä Vetelin vanhus- ja vammaisneuvosto ei näe suunnitellulla uudistuksella saavutettavan kustannussäästöä vaan käytettävissä olevien voimavarojen epätarkoituksenmukaista ohjausta ja hoidon ja hoivan vakavaa heikkenemistä, josta saattaa seurata vakavia lainvastaisia tilanteita ja ikäihmisten henkeen ja terveyteen kohdistuvia puutteita.

Hannu Haukilahti

vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja

Veijo Savolainen

vanhus- ja vammaisneuvoston sekä alueellisen vanhusneuvoston jäsen

#