maanantai 20.3.2023 | 18:02
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

"Työkaveri ajoi ulos" ja "tekevät pitkää päivää" – Näin lukijat kuvaavat teiden talvihoitoa Perhonjokilaakson alueella, katso kyselyn tulokset tästä

Kysyimme, ovatko Perhonjokilaakson lukijat tyytyväisiä tielläliikkujia. Kokemuksia löytyi niin hyvästä kuin huonostakin talvihoidosta.

Maija Ahonen
To 26.1.2023 klo 07:00

Teiden talvihoito on keskustelunaihe, josta riittää puhetta joka vuosi. Selvitimme, ovatko Perhonjokilaakson lukijat tyytyväisiä teiden talvikäyttäjiä. Tunnetaanko olo turvalliseksi alueen teillä?

Verkkokyselyymme vastasi yhteensä 40 henkilöä, joista 35 prosenttia kertoi kokevansa olonsa turvalliseksi Perhonjokilaakson alueen teillä liikkuessa. Vajaa puolet vastaajista koki tilanteen päinvastaiseksi.

Loput vastaukset olivat jotain ”kyllän” ja ”ein” väliltä: avoimet vastaukset vaihtelivat ”pääasiassa kyllästä” ”joskus muuta kuin turvallista” -vastaukseen. Näissä tapauksissa turvallisuuden tunteen kerrottiin olevan tilannesidonnaista. Esimerkiksi nimimerkki Ammattikuljettaja ei välttämättä tunne oloaan turvalliseksi aikaisin aamulla, jos tien kunnossapito on vielä suorittamatta.

Moni muukin vastaaja koki nimenomaan aikaiset aamulähdöt hankaliksi, jos teitä ei ole vielä aurattu.

Toisaalta moni olonsa turvalliseksi kokeva korosti omissa perusteluissaan tielläliikkujan omaa vastuuta olosuhteiden huomioimisessa.

Nimimerkki Jep toteaa, että ”talvi on talvi ja silloin välillä on haastavampi keli”. Nimimerkki Entinen taksiyrittäjä muistuttaa, ettei ole auraajan vika, jos on huono keli. ”Taivaalta ne sateet ja tuiskut tulee”, hän kirjoittaa.

Nimimerkki Kassi puolestaan toteaa ajavansa kelin ja omien taitojensa mukaan. Nimimerkki 812 kertoo olevansa ”tarkkana kuin porkkana, kun teillä liikkuu sen vähän, mitä pitää liikkua”.

Metsäläinen puolestaan toteaa alueen teiden olevan ”ok, kun vertaa muualle Suomeen”.

Turvattomuuden tunnetta kokevat mainitsevat perusteluissa usein aurauksen, sohjonpoiston ja liukkaudentorjunnan, joita he eivät pidä riittävänä.

”Tiet aurataan huonosti, syvät urat ja pieni kevyt auto on huono yhdistelmä. Varsinkin se hirvittää, kun suojasään jälkeen ei käydä edes loskaa auraamassa pois ja seuraava pakkanen on se viimeinen naula arkkuun.” – Herran haltuun

”Liukasta, muhkuraista, ensin vedetään suolaa ja ootetaan että jos sattuisi sulamaan. Eihän aurata kannata. 25 cm sölssyä tiellä. Työkaveri ajoi ulos tieltä katon kautta ympäri. Tai sitten peilijäätä, tarvii nelivetomaasturin talveksi.” – IH

”Aurausvallien alasajo tehdään liian myöhään. Ainakin kt 63:lla vallit ehtivät aina sulaa tielle. Monessa kohtaa joutuu vesipotteja väistää. Myös polanteen poistossa olisi parantamista.” – Tirri-61

Aina turvattomuuden kokemus ei johdu suinkaan keliolosuhteista tai talvihoidon tasosta, vaan muiden tielläliikkujien piittaamattomasta käytöksestä. Esimerkiksi N toteaa näin: ”On myös paljon törppöjä, jotka vaarantavat liikennettä.”

Nimimerkki ”Nopeusrajoituslukema on maksimi, ei minimi” kuvailee tilannetta puolestaan seuraavasti: ”Kunnossapito tekee parhaansa, mutta usein ne toiset tienkäyttäjät tekevät kulkemisesta vaarallista: ajonopeudet korkeita, vaikka tie olisi kapea ja vilkas sekä talvikelit vallitsevat. Ja jos ajaa (vakionopeudensäätimen varmistamana) valtatiellä nopeusrajoituksen mukaan, niin useampi auto porskuttaa ohi. Itse myös kävelen ja pyöräilen ympäri vuoden, niin on tullut havaittua kummallinen ’liikennesääntöjen muutos’: jos autoilija huomaa omalla väylällään kevyttä liikennettä sekä samaan aikaan viereisellä kaistalla vastaantulevan auton, niin useimmiten tämä autoilija kiihdyttää eikä hidasta. Silloin vastaantuleva auto joutuu joko hidastamaan tai väistämään penkkaa kohti. Itse siinä kävelijänä/pyöräilijänä vain ihmettelee tilannetta ja miettii, miten voi liikennesäännöt kääntyä kollektiivisesti ympäri.”

Useampi vastaaja kaipasi kohennusta kevyenliikenteen talviolosuhteisiin. Esimerkiksi nimimerkki Invalidipyörällä kuntoon kaipasi pyöräteille höyläystä: ”Nyt ovat urilla ja askelkuopilla ja pyörätien liittymässä on aurausvalli. Jos ajaa sen päältä ohjaus ei tottele ja puskee ojaan.”

Tirri-61 kaipasi puolestaan hiekotusta bussipysäkeille: ” Lapset ei taho tohtia mennä autoon, kun on oikein liukasta. Varsinkin kun pysäkki on mäessä.”

Myös pienten lasten turvallisuus huolettaa näkyvyyden peittävien lumipenkkojen takia.

Kyselyssä oli mahdollista myös kertoa, minkä kohteen hoitoon toivoisi erityisesti kohennusta.

Parempaa tienhoitoa toivottiin muun muassa Ullavan ja Kälviän välille sekä Rahkosen alueelle, Köyhäjoelta Halsualle, Kaustisella Pajalantielle ja Varilantielle, Kaustisen kunnan teille, valtatielle 13 välille Kaustinen-Viiperi, Vetelissä Räyringintielle ja Forsbackantielle ja Perhossa Salamajärventielle.

Vaikka teiden talvihoidosta annetaan helposti kritiikkiä, Perhonjokilaakson verkkokyselyssä annettiin auraajille myös kiitosta ahkeruudesta ja hyvästä työnjäljestä:

”Tekevät pitkää päivää, kun tilanne on päällä.” – Nopeusrajoituslukema on minimi, ei maksimi

”Nopea toiminta silloin, kun on tarvetta.” – Yx-ullavalaine

”Kyllä täällä Perhonjokilaakson alueella on tiestö hoidettu mallikkaasti.” – MaVi

”Tiet ovat olleet koko talven hyvässä kunnossa.” – Autoilija

”Hyvin ja kohtuullisessa ajassa aurattu.” – Potkukelkkailijakin olisin joskus

Osa halusi myös kehua erikseen tiettyjen teiden hoitoa. Kiitoksia lähetettiin Halsuan ja Sillanpään välille, Pulkkisentielle, Haukilahdentielle, yleisesti Veteliin sekä Kaustiselle Siltatielle ja päiväkodin aikaisesta aurauksesta.

Kiitosta saivat myös sellaiset kohteet, joita oli toisissa vastauksissa moitittu. Tällaisia mielipiteitä jakavia kohteita ovat muun muassa valtatie ja kantatie.

Kunnat vastaavat kaavateistä

Yleiset tiet jakautuvat valtion eli ely-keskusten ylläpitämiin teihin sekä kunnan kaavateihin. Lisäksi on yksityisiä teitä, joilla on järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä tienhoitokuntia.

Kysyimme verkkokyselyssä, tietävätkö Perhonjokilaakson lukijat, kenen vastuulla heidän yleisimmin käyttämät tiet ovat. Vastaajista 65 prosenttia ilmoitti tietävänsä vastuutahot.

Kaustisen tekninen johtaja Ilkka Närhi ei ole yllättynyt kuulleessaan tuloksista. Närhen mukaan iso osa tienkäyttäjistä on hyvin perillä lähiteiden ylläpitotahoista, mutta ei suinkaan kaikki. Närhi myöntää, että tieto ei ole aina välttämättä helposti saatavissa, ainakaan yhdessä ja samassa paikassa kootusti.

On myös väärinkäsityksiä. Kunta saattaa saada kritiikkiä elyn kontolla olevista teistä ja päinvastoin, jolloin palautetta ohjataan oikeaan osoitteeseen.

Epävarmuutta aiheuttavat myös muutokset elyn ja kunnan vastuissa. Esimerkiksi Kaustisella Pajalantie on siirtymässä ely-keskukselta kunnan vastuulle. Päätökset on tehty, mutta esimerkiksi aurausvastuu vaihtuu viiveellä sitä mukaa kuin aurausurakoita uusitaan.

Kaavateiden lisäksi monet kunnat ovat päätyneet auraamaan tietyin ehdoin myös yksityisteitä, jos niiden varrella on vakituista asutusta. Närhi kuitenkin korostaa, että kyse on ylimääräisestä palvelusta, joka ei ole kunnalle pakollinen toisin kuin kaavateiden hoito.

Jos kunnan auraamien yksityisteiden käyttäjät haluavat parempaa palvelutasoa, he voivat tilata sitä itse. Närhen mukaan kunta ei ole esimerkiksi vastuussa siitä, että hälytysajoneuvo pääsee tarvittaessa yksityistien varrella olevaan osoitteeseen.

– Lain mukaan kunta on vastuussa vain kaavateistä.

Kaustisen kunnalla on kaava-alueilla kahden yrityksen yhteenliittymä, jossa ovat mukana Rauman Kone ja Kaustisen Monitoimi. Kaksivuotinen sopimus on katkolla tämän talven jälkeen, joten Kaustisen kunnalla on edessään uusi kilpailutus.

Tällä hetkellä Kaustisen kunta on asettanut kaavateillä aurauksen lähtörajaksi viisi senttiä ja kevyenliikenteen väylillä kolme senttiä. Puhdasta pitää olla ennen ruuhkahuippua. Kunnan auraamilla yksityisteillä lähtöraja on asetettu seitsemään senttiin ja toimenpideaika 12 tuntiin. Urakoitsijat seuraavat

– Meillä on kunnassa niin pieni organisaatio, joten meillä ei ole mitään vuoromestareita, jotka antaisivat urakoitsijoille lähtökäskyn. Urakoitsijat seuraavat tilannetta ja se on toiminut hyvin.

Urakoitsijoille Närhi toivoo työrauhaa. Mikäli kuntalaiset haluavat antaa teiden talvihoidosta palautetta, Kaustisella oikea osoite on tekninen toimi, joka on tienhoidon tilaaja. Palautetta tulee eniten silloin, kun talvikelit ovat muutenkin haastavat: lunta sataa paljon tai lämpötila sahaa plussan molemmin puolin.

Närhi ei itse pane kuntaan tulevaa palautetta pahakseen, pikemminkin päinvastoin.

– Toki itsekin seuraamme tilannetta ja annan tarvittaessa tulikomentoja, jos sellaiseen on tarvetta.

– Emme kuitenkaan pysty olemaan itse jokaisessa paikassa. Palautteen perusteella pääsen kartalle, mitä auraaminen on ja keskustelen sitten tarvittaessa urakoitsijan kanssa.

#

Kommentoi 0 Kommenttia

Kommentointi on vain tilaajille.

Juttua ei ole vielä kommentoitu.